Panawagan upang mawakasan ang HIV sa Australia

Choose
Language

Ito ay isang paligsahan na nag-aanyaya na ipahayag ang inyong mga ideya na makapagpa-pataas ng kamalayan at paggamit ng PrEP (o Pre-exposure prophylaxis) sa mga pinanganak sa Asyang bakla, bisexual, at mga lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki at dumating sa Australia sa nakalipas na limang taon. Ang iyong mga panukalang ideya ay ipatutupad upang mawakasan ang paglaganap ng HIV sa Australia.

 

Tumaas ang bilang ng mga impeksyon na dulot ng HIV sa mga pinanganak sa Asyang mga lalaki na nakikipagtalik sa kapwa lalaki na dumating sa Australia sa nakalipas na limang taon. Kayo ay aming inaanyayahan na lumikha ng mga solusyon na makatutulong sa pagtaas ng kamalayan at paggamit ng PreP sa populasyong nabanggit.

Sa pamamagitan ng pagsali sa patimpalak na ito, iimbitahan ka rin sa aming designathon capacity building workshop at makipagkita sa aming research team at mga lokal na komunidad.

Madali lamang ang pagsali:

 • Paglalarawan sa iyong ideya sa pamamagitan ng: (a) teksto na hindi lalampas sa 500-salita,  o (b) tatlong minutong audio o video recording, o kaya ay (c) sa pamamagitan ng A1 poster. Maaring gamitin ang anuman sa mga sumusunod na wika: Ingles, Chinese, Thai, Bahasa Indonesia, Hindi, Punjabi, Vietnamese, o kaya ay sa Filipino o Tagalog. Kalakip ng email na ito ang submission form.
 • Isumite ang iyong ideya sa link na ito sa September 30, 2022 hanggang 11:59 pm.
 • Walang limitasyon sa bilang ng mga ideya na maari mong isumite.
 • Ang pagsusumite ng isang koponan ay malugod na tatanggapin, ngunit isang miyempro lamang ng koponan ang maaring magsumite. 

Ang mga isinumiteng ideya ay huhusgahan ng isang panel ng mga HIV clinicians at mananaliksik, kasama ang mga miyembro ng komunidad na may karanasan sa pagbibigay ng PrEP. Ang mga finalist ay iaanunsyo sa Setyembre.

SUBMISSION FORMAT

Text
A maximum of 500-words
describing your idea(s)

Poster
An A1 poster
describing your idea(s)

Video
A 3-minute video file

Audio
A 3-minute audio file

Sa pagsali sa paligsahang ito, may pagkakataon kang manalo:

AU$500 (Unang gantimpala)
AU$250 (Pangalawang gantimpala)
AU$125 (Pangatlo at pang-apat na gantimpala)

Kung ang iyong ideya ay mapipili, magkakaroon ka ng pagkakataong makipagtulungan sa amin upang makabuo ng mga solusyon na naangkop at ipatutupad sa komunidad. Ang iyong ideya ay amin ding ilalathala sa website ng aming mga kasama sa pananaliksik na ito.

Para sa higit pang mga detalye:

mangyaring mag-click sa www.hope-endhiv.com o mag-click dito.

Ang panawagan na ito ay pinangungunahan ni Dr. Jason Ong, isang mananaliksik at mangagamot sa Melbourne Sexual Health Center. Ito ay pinondohan ng Australian National Health and Medical Research Council. 

FAQ

Who can participate in this open call?

We support gender equity. We accept all the submissions from everyone who is over 18 years old, regardless of your gender.

What kind of research is this open call interested in?

This research study aims to identify community-derived solutions for optimising PrEP adherence among Newly-arrived Asian-born GBMSM.

Who is organizing or supporting this open call?

This open call is organized by Dr. Jason Ong, a researcher and doctor at Melbourne Sexual Health Centre and funded by National Health and Medical Research Council.

 

This contest is part of HOPE network which aims to end HIV transmission by optimising PrEP in East Asia. For more details about HOPE network click

How detailed of the idea that I should describe?

We want to hear about how can your idea(s) be produced/delivered in Australia. The ingredients that we need to generate your solutions if that is applicable. We are open to all the idea(s). We accept from very short to full-page explanations as long as your submission is in one of these form: a maximum of 500 word description, a 3 minute audio or video or an A1 poster. If you have any questions, feel free to send us an email (Nittha.tieosapjaroen@monash.edu)

How to prepare my submission?

HOW TO PREPARE YOUR SUBMISSION

 • Idea(s) can be described in one of these languages: English, Chinese, Thai, Bahasa Indonesia, Hindi, Punjabi, Vietnamese, or Filipino/Tagalog.
 • Idea(s) can be submitted in text, audio, video, or poster format.d
 • Please use our submission form (click)

SUBMISSION FORMAT


Text
A maximum of 500-word
describing your idea(s)

Poster
An A1 poster
describing your idea(s)

Video
A 3-minute video file

Audio
A 3-minute audio file

Where do I submit my idea(s)?

HOW TO SUBMIT YOUR IDEA(S)

 • Fill out the submission form (click here) by 11.59 pm AEST on July 31, 2022
 • There is no limit on the number of ideas you can submit
 • Team submissions are welcome, but only one team member can submit.

Contest submissions will be judged by a panel of HIV clinicians and researchers, and community members with experience in providing PrEP. The finalists will be announced in September

Is there any example of submissions?

We cannot provide an example of the answer for the submission, but you can see the submission form which can guide you about your submission

What is PrEP?

You can find more information about PrEP here

What is a crowdsourcing open call?

You can learn about crowdsourcing open call here

What is the deadline for submitting my idea?

The deadline to submit your idea(s) is 11.59 pm on July 31, 2022.

What is the resolution of the video

There is no specific requirement for your video resolution as long as we can understand what you are explaining

Is there a limit to how many entries I can submit?

There is no limit on the number of ideas you can submit

What are the evaluation criteria for submissions?

JUDGING CRITERIA

 • Clarity of the idea: the submission is well-organised, clearly presented and effectively communicates a solution to the open call topic.
 • Feasibility to implement: the submission would be easy to implement in the local community and would be widely acceptable.
 • Innovation/creativity: the submission is unique and represents a new idea that hasn’t been implemented before.
 • Meaningful impact: the submission has high potential to increase awareness and uptake of PrEP among newly-arrived Asian-born MSM in Australia.

Who are the judges?

Contest submissions will be judged by a panel of HIV clinicians and researchers, and community members with experience in providing PrEP. The finalists will be announced in September

What is the prize and how are the prizes allocated?

AU$500 (1st prize)

AU$250 (2nd prize)

AU$125 (3rd and 4th prize)

If your idea is selected, you will:

 • Have an opportunity to work with us to build the solution package to use in the community.
 • Have your idea(s) published on the website of our research partners
 • Have your idea(s) implemented to end HIV transmission in Australia

When will I know the result?

Finalists’ ideas will be announced in September 2022

How will I be contacted if my idea(s) is selected?

We will notify you about the open call results using the email you provide.

ORGANISED BY

Research team

Dr Jason Ong Eric Chow Lei Zhang David Lee Warittha Tieosapjaroen
Associate professor at Monash University & Sexual Health Physician at Melbourne Sexual Health Centre Associate professor at Monash University Associate professor at Monash University Nurse Practitioner PhD candidate at Monash University & research assistant at Melbourne Sexual Health Centre

Steering committee

Ben Bavinton Andrew Grulich Adam Hynes Suzanne Day Heather-Marie Ann Schmidt
Research Fellow, Kirby Institute, UNSW, Sydney Head at HIV Epidemiology and Prevention, Kirby Institute, UNSW Manager, Thorne Harbour Health Research Assistant Professor, UNC, Chapel Hill Regional advisor at UNAIDS

Organising committee

Justin Xiao Cedric Tin-Cheng Limin Mao James Seow Robert Muscolino
Manager – ACON Manager – ANTRA Associate professor at  the Centre for Social Research in Health Manager – Thorne Harbour Health Health Promotion Officer at Queensland AIDS Council

 

Jimmy Chen Yang Zhao Budiadi Sudarto James Tapa Maxi Xie
Manager – NAPWHA PhD Candidate (Anthropology) at School of Social Science

The University of Queensland

Research assistant at MSHC Research Assistant at MSHC Project assistant – ANTRA
SUBMIT YOUR IDEA