NGĂN CHẶN SỰ TRUYỀN NHIỄM HIV Ở ÚC

Choose
Language

Một cuộc thi để bạn có thể những chia sẻ ý tưởng của mình về việc nâng cao nhận thức và việc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP – Pre-exposure prophylaxis) trong cộng đồng GBMSM (đồng tính nam, song tính, nam có quan hệ tình dục với nam) gốc Á đến Úc trong 5 năm gần đây. Ý tưởng của bạn có cơ hội sẽ được áp dụng để ngăn chặn sự lây truyền HIV ở Úc.

 

Tỷ lệ lây truyền HIV trong cộng đồng GBMSM gốc Á đến Úc trong 5 năm gần đây đang ngày gia tăng. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích bạn đưa ra những giải pháp để nâng cao nhận thức và việc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm trong cộng đồng.

 

Bằng cách tham gia cuộc thi này, bạn cũng sẽ được mời đến hội thảo xây dựng năng lực cuộc thi chỉ định của chúng tôi và gặp gỡ với nhóm nghiên cứu của chúng tôi và cộng đồng địa phương.

Hướng dẫn tham gia cuộc thi:

 • Ý tưởng có thể được trình bày bằng tiếng Anh, Trung Quốc, Thái Lan, Bahasa indonesia, Hindi, Punjabi, tiếng Việt, Filipino/Tagalog dưới các định dạng: văn bản (tối đa 500 từ), âm thanh hoặc video (tối đa 3 phút), poster (A1). Phiếu đăng ký được đính kèm trong email này.
 • Nộp ý tưởng của bạn tại đây, hạn chót nộp bài vào 11.59 PM AEST ngày 30/10/2022.
 • Số lượng ý tưởng được nộp không giới hạn cho mỗi thí sinh.
 • Ý tưởng có thể thực hiện theo nhóm, tuy nhiên chỉ cần MỘT người đại diện nộp bài.

* Bài dự thi sẽ được đánh giá bởi một hội đồng bao gồm các bác sĩ và nhà khoa học nghiên cứu về HIV, và các thành viên của cộng đồng đã có kinh nghiệm với việc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào tháng Chín.

SUBMISSION FORMAT

Text
A maximum of 500-words
describing your idea(s)

Poster
An A1 poster
describing your idea(s)

Video
A 3-minute video file

Audio
A 3-minute audio file

Khi tham gia cuộc thi, bạn có cơ hội giành được:

AU$500 (Giải Nhất)
AU$250 (Giải Nhì)
AU$125 (Giải Ba và Giải Tư)

 

Nếu ý tưởng của bạn được chọn, bạn sẽ có cơ hội để làm việc với chúng tôi nhằm xây dựng các giải pháp ngăn chặn HIV trong cộng đồng. Đồng thời, ý tưởng của bạn sẽ được công bố trên website của các đối tác nghiên cứu của chúng tôi.

Tiêu chí đánh giá

 • Mức độ rõ ràng: bài dự thi có bố cục chặt chẽ, trình bày rõ ràng và dễ hiểu về ý tưởng đề ra.
 • Mức độ thực tiễn: ý tưởng có thể được áp dụng dễ dàng vào đời sống và được đón nhận rộng rãi.
 • Mức độ sáng tạo: bài dự thi có nội dung độc đáo và chưa từng được áp dụng vào thực tế trước đây.
 • Mức độ tác động tích cực: bài dự thi phù hợp về mặt văn hóa và có tiềm năng cao sẽ nâng cao nhận thức và việc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm của cộng đồng GBMSM người Úc gốc Á đã đến ở Úc trong thời gian gần đây.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại www.hope-endhiv.com hoặc tại đây.

 

Chương trình này được chỉ đạo bởi TS. Jason Ong, nghiên cứu sinh và bác sĩ tại Trung tâm Sức khỏe Sinh dục Melbourne (Melbourne Sexual Health Centre), và được tài trợ bởi Hội đồng nghiên cứu về Sức khỏe và Y tế Quốc gia Úc (Australian National Health and Medical Research Council).

FAQ

Who can participate in this open call?

We support gender equity. We accept all the submissions from everyone who is over 18 years old, regardless of your gender.

What kind of research is this open call interested in?

This research study aims to identify community-derived solutions for optimising PrEP adherence among Newly-arrived Asian-born GBMSM.

Who is organizing or supporting this open call?

This open call is organized by Dr. Jason Ong, a researcher and doctor at Melbourne Sexual Health Centre and funded by National Health and Medical Research Council.

 

This contest is part of HOPE network which aims to end HIV transmission by optimising PrEP in East Asia. For more details about HOPE network click

How detailed of the idea that I should describe?

We want to hear about how can your idea(s) be produced/delivered in Australia. The ingredients that we need to generate your solutions if that is applicable. We are open to all the idea(s). We accept from very short to full-page explanations as long as your submission is in one of these form: a maximum of 500 word description, a 3 minute audio or video or an A1 poster. If you have any questions, feel free to send us an email (Nittha.tieosapjaroen@monash.edu)

How to prepare my submission?

HOW TO PREPARE YOUR SUBMISSION

 • Idea(s) can be described in one of these languages: English, Chinese, Thai, Bahasa Indonesia, Hindi, Punjabi, Vietnamese, or Filipino/Tagalog.
 • Idea(s) can be submitted in text, audio, video, or poster format.d
 • Please use our submission form (click)

SUBMISSION FORMAT


Text
A maximum of 500-word
describing your idea(s)

Poster
An A1 poster
describing your idea(s)

Video
A 3-minute video file

Audio
A 3-minute audio file

Where do I submit my idea(s)?

HOW TO SUBMIT YOUR IDEA(S)

 • Fill out the submission form (click here) by 11.59 pm AEST on July 31, 2022
 • There is no limit on the number of ideas you can submit
 • Team submissions are welcome, but only one team member can submit.

Contest submissions will be judged by a panel of HIV clinicians and researchers, and community members with experience in providing PrEP. The finalists will be announced in September

Is there any example of submissions?

We cannot provide an example of the answer for the submission, but you can see the submission form which can guide you about your submission

What is PrEP?

You can find more information about PrEP here

What is a crowdsourcing open call?

You can learn about crowdsourcing open call here

What is the deadline for submitting my idea?

The deadline to submit your idea(s) is 11.59 pm on July 31, 2022.

What is the resolution of the video

There is no specific requirement for your video resolution as long as we can understand what you are explaining

Is there a limit to how many entries I can submit?

There is no limit on the number of ideas you can submit

What are the evaluation criteria for submissions?

JUDGING CRITERIA

 • Clarity of the idea: the submission is well-organised, clearly presented and effectively communicates a solution to the open call topic.
 • Feasibility to implement: the submission would be easy to implement in the local community and would be widely acceptable.
 • Innovation/creativity: the submission is unique and represents a new idea that hasn’t been implemented before.
 • Meaningful impact: the submission has high potential to increase awareness and uptake of PrEP among newly-arrived Asian-born MSM in Australia.

Who are the judges?

Contest submissions will be judged by a panel of HIV clinicians and researchers, and community members with experience in providing PrEP. The finalists will be announced in September

What is the prize and how are the prizes allocated?

AU$500 (1st prize)

AU$250 (2nd prize)

AU$125 (3rd and 4th prize)

If your idea is selected, you will:

 • Have an opportunity to work with us to build the solution package to use in the community.
 • Have your idea(s) published on the website of our research partners
 • Have your idea(s) implemented to end HIV transmission in Australia

When will I know the result?

Finalists’ ideas will be announced in September 2022

How will I be contacted if my idea(s) is selected?

We will notify you about the open call results using the email you provide.

ORGANISED BY

Research team

Dr Jason Ong Eric Chow Lei Zhang David Lee Warittha Tieosapjaroen
Associate professor at Monash University & Sexual Health Physician at Melbourne Sexual Health Centre Associate professor at Monash University Associate professor at Monash University Nurse Practitioner PhD candidate at Monash University & research assistant at Melbourne Sexual Health Centre

Steering committee

Ben Bavinton Andrew Grulich Adam Hynes Suzanne Day Heather-Marie Ann Schmidt
Research Fellow, Kirby Institute, UNSW, Sydney Head at HIV Epidemiology and Prevention, Kirby Institute, UNSW Manager, Thorne Harbour Health Research Assistant Professor, UNC, Chapel Hill Regional advisor at UNAIDS

Organising committee

Justin Xiao Cedric Tin-Cheng Limin Mao James Seow Robert Muscolino
Manager – ACON Manager – ANTRA Associate professor at  the Centre for Social Research in Health Manager – Thorne Harbour Health Health Promotion Officer at Queensland AIDS Council

 

Jimmy Chen Yang Zhao Budiadi Sudarto James Tapa Maxi Xie
Manager – NAPWHA PhD Candidate (Anthropology) at School of Social Science

The University of Queensland

Research assistant at MSHC Research Assistant at MSHC Project assistant – ANTRA
SUBMIT YOUR IDEA